Education:

  FAKULTET:  
  FAKULTET ZA TURIZAM I SPOLJNU TRGOVINU, DUBROVNIK, 27.12.1990. 


  MAGISTARSKI
  :  

  PANEVROPSKI UNIVERZITET ,, APEIRON,, BANJA LUKA, 27.11.2009.


  DOKTORAT:
  PANEVROPSKI UNIVERZITET ,, APEIRON,, BANJA LUKA, 23.11.2012.